• Online porovnanie poisťovní
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút
 • Zelená karta ihneď na Váš e-mail
 • Úspora až 70 %

Povinné zmluvné poistenie Wüstenrot

Wüstenrot PZP

Pokrýva:

 • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení,
 • škody na veci vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo jej stratou,
 • ušlý zisk,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.
 • Poistné krytie do výšky 5,24 mil. eur pre škody na zdraví a pri usmrtení a do výšky 1,05 mil. eur pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

Prečo PZP od poisťovne Wüstenrot

 • Výška poistného stanovená podľa veku držiteľa vozidla, výkonu a veku vozidla, okresu registrácie vozidla.
 • Vysoké limity poistného plnenia.
 • Bezplatné komplexné asistenčné služby.
 • V prípade prítomnosti dieťaťa pri poruche alebo nehode auta poisťovňa zabezpečí odvoz taxislužbou zadarmo.
 • Zľavy 5 % alebo 10 % pre klientov podľa počtu uzavretých zmlúv.
 • Možnosť poistenia prívesu.
 • Neuplatňovanie amortizácie.

Čo sú asistenčné služby?

K povinnému zmluvnému poisteniu aj havarijnému poisteniu vozidla klient automaticky zdarma získava komplexné asistenčné služby. Poistený tak má zabezpečené:

 • oprava na mieste – vrátane opravy defektu, odtiahnutie, úschova v prípade dopravnej nehody alebo poruchy,
 • pokračovanie v ceste alebo návrat do vlasti v prípade dopravnej nehody alebo poruchy,
 • pokračovanie v ceste alebo ubytovanie pri odcudzení vozidla,
 • odomknutie vozidla v prípade straty kľúčov alebo zabuchnutia,
 • pomoc v prípade zámeny paliva alebo vyčerpania paliva,
 • repatriácia vozidla zo zahraničia do vlasti,
 • pomoc s odstraňovaním vraku po nehode,
 • pomoc s nákupom a odoslaním náhradných dielov,
 • poskytnutie finančnej pôžičky na opravu v prípade finančnej tiesne.

Havarijné poistenie

Poisťovňa Wüstenrot ponúka klientom na výber z troch balíkov havarijného poistenia. Poisťuje aj vozidlo s doplňujúcou výbavou, vozidlo však nesmie byť staršie ako 10 rokov. Klient k poisteniu získava aj nadštandardné asistenčné služby – odtiahnutie vozidla, ubytovanie až na 3 noci a náhradné vozidlo až na 5 dní.

Balík Komplexné Kasko

Chráni poisteného pre prípad havárie, živelnej udalosti a krádeže.

Balík čiastočné Kasko

Poistený si môže vybrať dva varianty – poistenie pre prípad havárie a živelnej udalosti, alebo pre prípad krádeže a živelnej udalosti.

Pripoistenia k PZP a havarijnému poisteniu:

 • Pripoistenie úrazu v aute (PZP).
 • Pripoistenie právnej ochrany Nonstop právnik (PZP).
 • Pripoistenie stretu so zverou (PZP).
 • Pripoistenie proti živelnej udalosti (PZP).
 • Pripoistenie skiel motorových vozidiel (PZP).
 • Pripoistenie finančnej straty SuperGAP pre prípad vzniku totálnej škody na motorovom vozidle (havarijné poistenie).
 • Pripoistenie úrazu v aute (havarijné poistenie)
 • Pripoistenie právnej ochrany Nonstop právnik (havarijné poistenie).

Wüstenrot poisťovňa, a. s.

História

Finančná skupina Wüstenrot má svoje korene v Nemecku a v Rakúsku. Jej pôsobenie na finančnom trhu sa datuje do roku 1921, keď bola založená ako prvá stavebná sporiteľňa v Európe. Na slovenskom poistnom trhu začala spoločnosť pôsobiť od roku 1993. Jej prvé produkty ponúkali stavebné sporenie a úvery na bývanie. V roku 1998 rozšírila poisťovňa svoje portfólio o produkty životného poistenia. Keď následne v roku 2003 kúpila Univerzálnu bankovú poisťovňu, vstúpila aj na trh neživotného poistenia. V roku 2004 došlo ku zmene názvu na Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Výhody poisťovne

 • Možnosť poistiť sa online.
 • Klientsky portál môj Wüstenrot.

Kontakt:

Wüstenrot poisťovňa, a. s.
Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26
Infolinka:
*6060 ((0850 60 60 60)
Zo zahraničia +421 2 33 06 88 00

Allianz PZP
AXA PZP
Colonnade insurance PZP
Generali PZP
Genertel PZP
Groupama PZP
PZP Komunálna poisťovňa
Kooperativa PZP
Union PZP
UNIQA PZP
Wüstenrot PZP