• Online porovnanie poisťovní
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút
 • Zelená karta ihneď na Váš e-mail
 • Úspora až 70 %

Povinné zmluvné poistenie Groupama

Groupama PZP

Pokrýva:

 • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení,
 • škody na veci vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo jej stratou,
 • ušlý zisk,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.

Poisťovňa Groupama ponúka svojim klientom PZP, kde limit poistného plnenia je pri škodách na zdraví a nákladov pri usmrtení je 5,24 mil. eur a v prípade ostatných nárokov je limit 1,05 mil. eur. Klient je poistne chránený v rámci všetkých štátov systému zelenej karty. V rámci PZP môžu klienti využívať asistenčné služby 24/7

Prečo uzatvoriť PZP v poisťovni Groupama?

 • Bonus za bezškodový priebeh do výšky 60 %.
 • Rôzne druhy zliav.
 • Úrazové poistenie vodiča v cene poistného.
 • Asistenčná služba 24/7
 • Poisťovňa si neuplatňuje amortizáciu, škody hradí podľa cien nových náhradných dielov.

Havarijné poistenie

Poisťovňa Groupama ponúka svojim klientom havarijné poistenie vozidla pod názvom Bezpečná jazda. S týmto poistným krytím je chránené vozidlo aj batožina v ňom. Produkt Bezpečná jazda kryje riziko škody na vozidle spôsobenej živelnou udalosťou, spôsobenia škody druhej osobe, poškodenia vozidla ak je vinník neznámy (krádež, vlámanie, vandalizmus, škrabance a drobné poškodenia). Havarijné poistenie je ponúkané v troch balíkoch. V rámci poistenia má klient nárok na službu Pick up servis – vyzdvihnutie poškodeného vozidla, jeho odvoz do servisu a následné odovzdanie.

balíkoch BASIC

Kryje totálne škody na vozidle spôsobené haváriou, živelnou udalosťou a krádežou alebo vandalizmom. V rámci balíka má klient k dispozícii základnú asistenčnú službu.

Balík KOMFORT

Kryje škody ako balík BASIC, navyše je klient poistený pre prípad poškodenia vozidla v dôsledku havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, vlámania, v dôsledku poškodenia hlodavcami, krádeže časti vozidla a jeho výbavy. Súčasťou balíka je služba základná asistencia.

Balík PRÉMIUM

Kryje škody ako balík KOMFORT, navyše chráni klienta pre prípad poškodenia alebo straty batožiny a úrazu prepravovaných osôb. Súčasťou balíka je služba nadštandardná asistencia.

Asistenčné služby

Každý klient, ktorý si v poisťovni Groupama uzatvorí PZP alebo havarijné poistenie, má nárok na bezplatnú asistenčnú službu dostupnú 24/7. Táto pomáha v prípade nehody, poruchy, vandalizmu (havarijné poistenie), defektu a krádeže (havarijné poistenie). Poistenému je zabezpečené: 

 • Služba Geolink (súčasť asistenčných služieb), ktorá klientom pomôže s ich lokalizáciou v prípadoch, keď nevedia, kde presne sa nachádzajú (PZP, havarijné poistenie – balík Prémium zdarma, balík Komfort za príplatok).
 • Služba Digitálny odťah (súčasť asistenčných služieb) klientom umožňuje po nahlásení požiadavky na odťah sledovať, kde sa prichádzajúce auto odťahovej služby nachádza (PZP, havarijné poistenie).
 • Garancia príjazdu technika do 90 min. pri škodách vzniknutých na území SR (PZP, havarijné poistenie).
 • Opravy na mieste v prípade poruchy vozidla alebo defektu (PZP, havarijné poistenie).
 • Odťah, ak nie je možné poruchu odstrániť na mieste (PZP, havarijné poistenie).
 • Ubytovanie alebo doprava do cieľa cesty v prípade, ak oprava bude trvať viac ako 8 hodín, alebo ak bolo vozidlo odcudzené (PZP, havarijné poistenie).
 • Bezplatná právna konzultácia v trestnom konaní v trvaní 3 hodín (PZP).
 • Dovoz paliva v prípade jeho nedostatku, alebo odťah do servisu v prípade zámeny paliva (havarijné poistenie).
 • Dobitie batérie, odomknutie vozidla, dovoz náhradných kľúčov od vozidla (havarijné poistenie).
 • Repatriácia vozidla zo zahraničia do servisu v SR, ak vozidlo nie je možné opraviť do 8 hodín (havarijné poistenie).

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

História

Vznik poisťovne Groupama môžeme datovať do začiatku 19. storočia, keď bola vo Francúzsku založená prvá družstevná poisťovňa. Postupne takýchto poisťovní vzniklo po celej krajine viacero. V roku 1986 sa zlúčili a vznikla poisťovňa Groupama. Dnes patrí skupina Groupama medzi lídrov na francúzskom trhu. Pôsobí v 12 krajinách. Na slovenský poistný trh vstúpila v roku 2009

Výhody poisťovne

 • Asistenčné služby pre klientov dostupné 24/7
 • Bezplatná infolinka pre klientov.
 • Garancia rýchlosti likvidácie – poistná udalosť bude vyšetrená a uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa dodania všetkých podkladov.

Kontakt:

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21, P. O. Box 32
820 05 Bratislava 25
Infolinka:
02 208 54 208

Allianz PZP
AXA PZP
Colonnade insurance PZP
Generali PZP
Genertel PZP
Groupama PZP
PZP Komunálna poisťovňa
Kooperativa PZP
Union PZP
UNIQA PZP
Wüstenrot PZP