Groupama PZP

Mladá, ale ambiciózna poisťovňa s modernými a flexibilnými produktami životného i neživotného poistenia.

Poisťovňa Groupama patrí do silnej medzinárodnej poisťovacej skupiny, pochádzajúcej z Francúzska. Skupina Groupama má zastúpenie v 12-tich krajinách na troch svetadieloch. Okolo 35 tisíc zamestnancov sa stará o 13 miliónov klientov. Skupina Groupama so storočnou tradíciou vstúpila na slovenský poistný trh v roku 2009.

Poistné produkty sú dostupné v klientskych centrách poisťovne, u maklérskych partnerov, v pobočkách OTP banky, cez telefón aj prostredníctvom online formulára.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

V Groupama je možné PZP uzatvoriť na všetky motorové vozidlá s evidenčným číslom. Ale aj na pojazdné pracovné stroje a niektoré špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla. Okrem bonusu za bezškodový priebeh do výšky 60 % sú k dispozícii aj rôzne druhy zliav. Bezplatná asistenčná služba je dostupná nonstop na Slovensku aj v zahraničí. Súčasťou asistenčných služieb je aj digitálny odťah a služba geolink. Úrazové poistenie vodiča je v cene PZP. Poisťovňa poskytuje aj bezplatnú právnu pomoc v prípadoch, kde hrozia trestnoprávne dôsledky. Uhrádzanie škôd z PZP pre osobné motorové vozidlá je bez uplatňovania amortizácie.

PZP sa vzťahuje na

 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
 • ušlý zisk
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov

Limit poistného plnenia je pri škodách na zdraví a nákladoch pri usmrtení 5 240 000 €. V prípade ostatných nárokov 1 050 000 €. Poistné krytie sa územne vzťahuje na členské štáty Systému zelenej karty.

Havarijné poistenie Bezpečná jazda

Komplexné a flexibilné havarijné poistenie motorového vozidla, všetkých jeho častí, batožiny i spolucestujúcich. K dispozícii je v troch balíkoch BASIC, KOMFORT a PRÉMIUM s krytím rôznych rizík. Ku každému balíku patrí nonstop bezplatná asistenčná služba. Garancia rýchlosti likvidácie zaručuje uzatvorenie škodovej udalosti najneskôr do 10 pracovných dní od jej zdokladovania. Krytie sa vzťahuje na geografické územie Európy a Turecka.

Podľa rozsahu balíka môže pokrývať

 • totálnu škodu v dôsledku havárie, živelnej udalosti, krádeže, lúpeže a vandalizmu
 • základnú asistenciu
 • poškodenie vozidla a výbavy v dôsledku havárie, živelnej udalosti, vandalizmu a vlámania
 • krádež a lúpež súčastí vozidla a jeho výbavy
 • poškodenie vozidla spôsobené hlodavcami
 • poškodenie alebo strata batožiny
 • úraz prepravovaných osôb
 • nadštandardná asistencia

Havarijné poistenie Bezpečná jazda neponúka pripoistenia, ale viacero nadštandardných výhod. Kryje napríklad úmyselný vandalizmus, ale aj škodu spôsobenú neznámym vinníkom. Služba PICK UP servis je bezplatné vyzdvihnutie poškodeného vozidla. A aj jeho odovzdanie na vopred dohodnutom mieste. Pri nedodržaní Garancie príchodu technika do 90 minút dostane klient 20 € poukážku na nákup pohonných hmôt.

Vedeli ste, že...

...poisťovňa Groupama poskytuje flotilové poistenie motorových vozidiel?

Určené je pre firmy s vozovým parkom s 5 a viac vozidlami. Firemné vozidlá je tak možné poistiť jednou zmluvou na PZP aj havarijné poistenie.

Kontakt:

Groupama poisťovňa a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Miletičova 21, P. O. Box 32
820 05 Bratislava 25
Infolinka: 02 208 54 208

Porovnávame za vás:

 • Allianz Slovenská poisťovňa - povinné zmluvné poistenie
 • AXA - povinné zmluvné poistenie
 • Colonnade Insurance - povinné zmluvné poistenie
 • Wüstenrot - povinné zmluvné poistenie
 • GENERALI - povinné zmluvné poistenie
 • genertel - povinné zmluvné poistenie
 • Groupama - povinné zmluvné poistenie
 • KOMUNÁLNA poisťovňa - povinné zmluvné poistenie
 • Kooperativa - povinné zmluvné poistenie
 • UNION - povinné zmluvné poistenie
 • UNIQA - povinné zmluvné poistenie