• Online porovnanie poisťovní
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút
 • Zelená karta ihneď na Váš e-mail
 • Úspora až 70 %

Povinné zmluvné poistenie UNIQA

UNIQA PZP

Pokrýva:

 • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení,
 • škody na veci vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo jej stratou,
 • ušlý zisk,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.
 • Poistné krytie do výšky 5,24 mil. eur pre škody na zdraví a pri usmrtení a do výšky 1,05 mil. eur pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

Prečo PZP od poisťovne UNIQA

 • Bonus vodičom z menšieho mesta,
 • bonus za bezškodovosť až do výšky 50 %,
 • pripoistenie pre vodiča,
 • možnosť využiť partnerské autoservisy,
 • asistenčná služba nonstop.

Čo sú asistenčné služby?

K poisteniu vozidla Auto& Voľnosť PZP alebo Auto & Voľnosť KASKO klient automaticky získava základné asistenčné služby. Za 1 euro mesačne je možné získaž rozšírené asistenčné služby. Poistený tak má zabezpečené napríklad:

 • oprava defektu (základné asistenčné služby),
 • pomoc pri zabuchnutí kľúčov (základné asistenčné služby),
 • pomoc pri výmene paliva (základné asistenčné služby),
 • odtiahnutie vozidla do preferovaného autoservisu (základné asistenčné služby),
 • náhradné vozidlo pri nehode (rozšírené asistenčné služby),
 • vybavenie formalít a zošrotovanie pri totálnej škode v zahraničí (rozšírené asistenčné služby),
 • letenka alebo náhradné vozidlo na návrat domov v prípade krádeže vozidla (rozšírené asistenčné služby).

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie Auto & Voľnosť KASKO kryje škody spôsobené vlastným a cudzím zavinením, živelnou pohromou, vandalizmom a krádežou. Klient má zároveň k dispozícii zdarma asistenčné služby 24/7, možnosť dojednať si neobmedzenú výšku limitu opráv a široký výber pripoistení.

Pripoistenia k havarijnému poisteniu

 • Pripoistenie rozšírenej asistencie (PZP).
 • Pripoistenie pre prípad trvalých následkov v dôsledku havárie (PZP, havarijné poistenie).
 • Pripoistenie čelného skla (PZP, havarijné poistenie).
 • Pripoistenie pre vodiča pre prípad smrti úrazom (PZP, havarijné poistenie).
 • Právnik do auta (PZP).
 • GAP /poistenie finančnej straty/ (havarijné poistenie).
 • Rozšírená asistencia (havarijné poistenie).
 • Náklady na zapožičanie náhradného vozidla (havarijné poistenie).
 • Zvláštna výbava vozidla (havarijné poistenie).
 • Batožina prepravovaná vozidlom (havarijné poistenie).
 • Špeciálna batožina prepravovaná vozidlom (havarijné poistenie).
 • Pripoistenie poruchy vozidla (havarijné poistenie).

UNIQA poisťovňa, a.s.

História

Poisťovňa UNIQA bola na Slovensku založená v roku 1990 pod názvom Poisťovňa Otčina. Jej pôvodným zameraním bolo krytie poľnohospodárskych plodín a živočíchov voči poľnohospodárskym rizikám. Čoskoro začala ponúkať aj iné poistné produkty a stala sa univerzálnou poisťovňou. V roku 1994 odkúpila väčšinový obchodný podiel poisťovne rakúska poisťovňa Bundesländer Versicherung AG. V roku 1999 sa poisťovňa stala členom koncernu UNIQA Group Austria. V roku 2001 dochádza ku zmene obchodného mena na UNIQA poisťovňa, a.s.

Výhody poisťovne

 • Klientsky portál myUNIQA.
 • Platba poistného online, (trvalým) príkazom k úhrade z účtu, inkasom z účtu, prostredníctvom SIPO platby.
 • Unikátna služba MeteoUNIQA, ktorá klientom zasiela včasné varovania pred nepriaznivým počasím.

Kontakt:

UNIQA poisťovňa, a.s.
Krasovského 15
851 01 Bratislava
Infolinka:
(+421) 2 32 600 100

Allianz PZP
AXA PZP
Colonnade insurance PZP
Generali PZP
Genertel PZP
Groupama PZP
PZP Komunálna poisťovňa
Kooperativa PZP
Union PZP
UNIQA PZP
Wüstenrot PZP