• Online porovnanie poisťovní
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút
 • Zelená karta ihneď na Váš e-mail
 • Úspora až 70 %

Povinné zmluvné poistenie Komunálna poisťovňa

PZP Komunálna poisťovňa

Pokrýva:

 • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení,
 • škody na veci vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo jej stratou,
 • ušlý zisk,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.

Ponúkané varianty PZP

Variant GARANT PLUS

Poistné krytie do výšky 5,24 mil. eur pre škody na zdraví a pri usmrtení a do výšky 1,05 mil. eur pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených. K PZP klient automaticky získa zdarma asistenčné služby GARANT PLUS.

Variant EUROGARANT PLUS

Poistné krytie do výšky 5,24 mil. eur pre škody na zdraví a pri usmrtení a do výšky 2,1 mil. eur pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených. K PZP klient automaticky získa zdarma asistenčné služby EUROGARANT PLUS.

Prečo PZP od Komunálnej poisťovne?

 • Pripoistenie batožiny v motorovom vozidle do sumy 500 eur zdarma.
 • Pripoistenie úrazu vodiča a posádky vozidla pri dopravnej nehode do sumy 3320 eur na osobu zdarma.
 • Asistenčné služby.
 • Bonus za bezškodový priebeh.

Čo sú asistenčné služby?

Asistenčné služby predstavujú služby technickej, predcestovnej, administratívno-právnej a lekárskej asistencie. Poistenému, ktorý má v poisťovni uzatvorené PZP alebo havarijné poistenie je zabezpečené:

 • oprava, odťah alebo úschova vozidla, vrátane opravy defektu (GARANT PLUS, EUROGARANT PLUS, havarijné poistenie),
 • ubytovanie alebo návrat do miesta bydliska pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla (GARANT PLUS, EUROGARANT PLUS),
 • dobitie batérie, odomknutie vozidla, dovoz náhradných kľúčov od vozidla (GARANT PLUS, EUROGARANT PLUS, havarijné poistenie),
 • poskytnutie finančnej pôžičky na opravu v prípade finančnej tiesne (GARANT PLUS, EUROGARANT PLUS, havarijné poistenie),
 • organizáciu náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla (GARANT PLUS, EUROGARANT PLUS),
 • poskytnutie turistických,cestovných, právnych a administratívnych informácií, zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb (GARANT PLUS, EUROGARANT PLUS, havarijné poistenie),
 • pomoc pri regresnom konaní – vymáhaní škody (GARANT PLUS, EUROGARANT PLUS),
 • repatriácia vozidla zo zahraničia do vlasti, ak vozidlo nie je možné opraviť do 8 dní (EUROGARANT PLUS),
 • pomoc s odstraňovaním vraku po nehode, s nákupom a odoslaním náhradných dielov (EUROGARANT PLUS),
 • lekárska asistencia (EUROGARANT PLUS, havarijné poistenie).

Náročnejší vodiči majú možnosť priplatiť si balíky asistenčných služieb s rozšíreným krytím, ktoré poskytujú nadštandardný servis v SR aj v zahraničí. Na výber sú balíčky ŠTANDARD PLUS a OPTIMUM PLUS, ktorých ponuka služieb je rovnaká ako GARANT PLUS a EUROGARANT PLUS, avšak s vyššími limitmi poistného krytia.

Havarijné poistenie

Komunálna poisťovňa ponúka klientom možnosť vyskladať si havarijné poistenie podľa svojich potrieb. Na výber sú štyri balíky s rôznymi stupňami ochrany rizík.

Typ poistenia A

Krytie vozidla v prípade jeho poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou, treťou osobou, zvieraťom, krytie rizika havárie z cudzej alebo vlastnej viny, bezplatné asistenčné služby.

Typ poistenia B

Krytie rovnakých rizík ako typ A, plus ochrana pre prípad krádeže.

Typ poistenia C

Krytie vozidla v prípade jeho poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou, treťou osobou, zvieraťom, krytie rizika havárie z cudzej viny, bezplatné asistenčné služby.

Typ poistenia D

Krytie vozidla v prípade jeho poškodenia alebo zničenia živelnou udalosťou, poistná ochrana pre prípad krádeže, bezplatné asistenčné služby.

Pripoistenia k havarijnému poisteniu

 • Pripoistenie batožiny.
 • Pripoistenie úrazu.
 • Pripoistenie prepravy.
 • Pripoistenie čelného skla.
 • Pripoistenie náhradného vozidla.
 • Pripoistenie finančnej straty – GAP.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

História

Komunálna poisťovňa bola založená koncom roka 1993 a svoju činnosť začala vykonávať od 1. januára 1994. V roku 2001 prebehla jej akvizícia do skupiny Vienna Insurance Group. Stala sa tak súčasťou rakúskej poisťovacej skupiny, ktorá je na trhu už takmer 200 rokov a zastrešuje viac ako 50 poisťovacích spoločností v 25 krajinách. Vienna Insurance Group patrí medzi lídrov na trhu poisťovníctva v Rakúsku a v strednej a východnej Európe.

Výhody poisťovne

 • Vďaka klientskemu portálu e-KOMfort má klient prehľad o poisteniach, zmluvách, platbách a poistných udalostiach. Navyše cez tento portál môže uhrádzať poistné priamo cez platobnú bránu.
 • Možnosť uzatvoriť poistenie online.
 • Viac ako 25-ročné skúsenosti s poisťovaním vozidie.

Kontakt:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
Infolinka:
0800 112 222

Allianz PZP
AXA PZP
Colonnade insurance PZP
Generali PZP
Genertel PZP
Groupama PZP
PZP Komunálna poisťovňa
Kooperativa PZP
Union PZP
UNIQA PZP
Wüstenrot PZP