• Online porovnanie poisťovní
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút
 • Zelená karta ihneď na Váš e-mail
 • Úspora až 70 %

Povinné zmluvné poistenie Kooperativa

Kooperativa PZP

Pokrýva:

 • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení,
 • škody na veci vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo jej stratou,
 • ušlý zisk,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.

Ponúkané varianty PZP

Variant PARTNER

Poistné krytie do výšky 5,24 mil. eur pre škody na zdraví a pri usmrtení a do výšky 1,05 mil. eur pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

Variant EUROPARTNER

Poistné krytie do výšky 5,24 mil. eur pre škody na zdraví a pri usmrtení a do výšky 2,05 mil. eur pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

Prečo PZP od poisťovne Kooperativa?

 • Poistenie úrazu vodiča a posádky poisteného vozidla zdarma,
 • poistenie poškodenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti zdarma,
 • poistenie batožiny zdarma,
 • poisťovňa neuplatňuje amortizáciu – škoda na vozidle je uhradená v plnej cene náhradných dielov,
 • asistenčné služby.

Čo sú asistenčné služby?

Asistenčné služby predstavujú služby technickej, predcestovnej, administratívno-právnej a lekárskej asistencie. Poistenému, ktorý má v poisťovni uzatvorené PZP alebo havarijné poistenie je zabezpečené:

 • Oprava, odťah alebo úschova vozidla, vrátane opravy defektu, uschovanie nepojazdného vozidla (PARTNER, EUROPARTNER, havarijné poistenie).
 • Ubytovanie alebo návrat do miesta bydliska pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla (PARTNER, EUROPARTNER, havarijné poistenie).
 • Odomknutie vozidla v prípade straty kľúčov alebo zabuchnutia (PARTNER, EUROPARTNER, havarijné poistenie).
 • Zámena paliva alebo vyčerpanie paliva (PARTNER, EUROPARTNER, havarijné poistenie).
 • Poskytnutie finančnej pôžičky na opravu v prípade finančnej tiesne (PARTNER, EUROPARTNER, havarijné poistenie).
 • Poskytnutie turistických, cestovných, právnych alebo administratívnych informácií, zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb (PARTNER, EUROPARTNER, havarijné poistenie).
 • Pomoc pri strate dokladov (EUROPARTNER, havarijné poistenie.
 • Pomoc pri jednaní s policajnými orgánmi (havarijné poistenie).
 • Pomoc pri regresnom konaní – vymáhaní škody (PARTNER, EUROPARTNER).
 • Repatriácia vozidla zo zahraničia do vlasti, ak vozidlo nie je možné opraviť do 8 dní (EUROPARTNER, havarijné poistenie).
 • Pomoc s odstraňovaním vraku po nehode, s nákupom a odoslaním náhradných dielov (EUROPARTNER, havarijné poistenie).
 • Lekárska asistencia (EUROPARTNER, havarijné poistenie).

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie chráni poisteného pre prípad škody, ktorá vznikne na aute z dôvodu havárie, krádeže, lúpeže, vandalizmu, alebo pôsobenia živlu. Poisťovňa Kooperativa ponúka klientom dva balíky pripoistenia – balík BASIC a OPTIMUM – a poistenie finančnej straty GAP. Klienti navyše získajú bonus za bezškodový priebeh a rovnakú cenu ročného poistného bez ohľadu na škodovosť.

Pripoistenia k havarijnému poisteniu

 • Poistenie batožiny (vecí osobnej potreby a spotreby) prepravovaných poisteným vozidlom (BASIC, OPTIMUM).
 • Poistenie osôb prepravovaných poisteným vozidlom (BASIC, OPTIMUM).
 • Poistenie pneumatík (BASIC, OPTIMUM).
 • Poistenie pre prípad zámeny paliva pri tankovaní (BASIC, OPTIMUM)
 • Poistenie zapožičania náhradného vozidla (OPTIMUM).
 • poistenie nákladov pri zámene paliva (OPTIMUM).
 • Poistenie čelného skla motorového vozidla (OPTIMUM).
 • Poistenie krytia výluk škôd vzniknutých následkom teroristických akcií (OPTIMUM).
 • Poistenie krytia výluk škôd vzniknutých na polepoch motorového vozidla (OPTIMUM).
 • Poistenie krytia výluky nasatia vody do motora (OPTIMUM).

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

História

Poisťovňa Kooperativa vstúpila ako prvá súkromná poisťovňa na slovenský poistný trh v roku 1990 pod názvom KOOPERATIVA česko-slovenská družstevná poisťovňa, a.s. Vďaka rakúskemu partnerovi – spoločnosti Wiener Städtische Versicherung, ktorý bol členom skupiny Vienna Insurance Group, mohla poisťovňa od svojho vzniku čerpať vyše 180-ročné skúsenosti v oblasti poistenia a financií. V roku 2000 získala v poisťovni skupina Vienna Insurance Group väčšinový podiel. V roku 2007 došlo k zmene jej názvu na KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. V roku 2018 poisťovňa dokončila integráciu so životnou banko-poisťovňou Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurace Group (PSLSP).

Výhody poisťovne

 • Vďaka klientskemu portálu e-Kooperativa má klient prístup k službám a informáciám 24 hod denne.
 • Možnosť uzatvoriť poistenie online.
 • Takmer 30-ročné skúsenosti na slovenskom poistnom trhu.
 • Aplikácia Kooperativa Help.
 • Poistné je možné platiť online platbou na webe, prevodom, poštovou poukážkou, inkasom (klienti Slovenskej sporiteľne) alebo platobnou kartou vo vybraných pobočkách poisťovne.

Kontakt:

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Vienna Insurance Group
Štefanovičova 4
816 23 Bratislava 1
  Infolinka:
0800 120 000
Zo zahraničia: +421 2 5729 9684

Allianz PZP
AXA PZP
Colonnade insurance PZP
Generali PZP
Genertel PZP
Groupama PZP
PZP Komunálna poisťovňa
Kooperativa PZP
Union PZP
UNIQA PZP
Wüstenrot PZP