• Online porovnanie poisťovní
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút
 • Zelená karta ihneď na Váš e-mail
 • Úspora až 70 %

Povinné zmluvné poistenie Union

Union PZP

Pokrýva:

 • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení,
 • škody na veci vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo jej stratou,
 • ušlý zisk,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.
 • Poistné krytie do výšky 5,24 mil. eur pre škody na zdraví a pri usmrtení a do výšky 1,05 mil. eur pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

Prečo PZP od poisťovne Union?

 • Jednoduchý výpočet poistného,
 • biela a zelená karta priamo na e-mail,
 • rýchle uzatvorenie zákonnej poistky do 5 minút,
 • skrátená výpovedná doba pri poistení auta online.

Čo sú asistenčné služby?

Asistenčné služby predstavujú služby asistencie pri poruche vozidla alebo dopravnej nehode. Poistenému, ktorý má v poisťovni uzatvorené PZP alebo havarijné poistenie je zabezpečené:

 • Oprava, odťah alebo úschova vozidla, vrátane opravy defektu,
 • pokračovanie v ceste, návrat domov alebo ubytovanie pri nehode, poruche, alebo odcudzení vozidla,
 • uschovanie nepojazdného vozidla,
 • lekárska starostlivosť po havárii,
 • odomknutie vozidla v prípade straty kľúčov, alebo zabuchnutia,
 • pomoc v prípade zámeny paliva alebo vyčerpania paliva,
 • pomoc v prípade vybitia batérie,
 • zorganizovanie drink taxi,
 • poskytnutie finančnej pôžičky na opravu v prípade finančnej tiesne,
 • Repatriácia vozidla zo zahraničia do vlasti,
 • Pomoc s odstraňovaním vraku po nehode,
 • Pomoc s nákupom a odoslaním náhradných dielov.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie od poisťovne Union kryje riziko havárie s iným vozidlom alebo nárazu, stretu so zverou, poškodenia vozidla vandalmi alebo hlodavcami. Vďaka pripoisteniam si klient môže poistenie prispôsobiť podľa svojich potrieb. Výhodou je obhliadka vozidla v okrese, ktorý zákazník uprednostňuje. Poistné je možné hradiť mesačne. Dokumenty má klient k dispozícii ihneď.

Pripoistenia k havarijnému poisteniu

 • Poistenie pre prípad havárie a vandalizmu (PZP).
 • Poistenie proti krádeži (PZP).
 • Poistenie proti živlom (PZP).
 • Poistenie stretu s divou zverou (PZP).
 • Poistenie batožiny vo vozidle (PZP, havarijné poistenie).
 • Úrazové poistenie vodiča (PZP, havarijné poistenie).
 • Asistenčné služby (PZP, havarijné poistenie).

Union poisťovňa, a. s.

História

Poisťovňa Union vstúpila na slovenský poistný trh v roku 1992. Od roku 1997 je dcérskou spoločnosťou holandskej poisťovacej skupiny Achmea, čo jej umožňuje čerpať skúsenosti a know-how z viacerých krajín Európy. Patrí medzi univerzálne poisťovne a na Slovensku je jedinou, ktorá pôsobí v oblasti zdravotného, životného aj neživotného poistenia.

Výhody poisťovne

 • Viac ako 25-ročné skúsenosti na slovenskom poistnom trhu.
 • Možnosť uzatvoriť poistenie aj hlásiť škodovú udalosť online.
 • Sledovanie stavu riešenia škodovej udalosti online.
 • Možnosť vypovedať PZP a havarijné poistenie online.

Kontakt:

Union poisťovňa, a. s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava
Infolinka:
0850 111 211
Zo zahraničia: +421 2 2081 1811

Allianz PZP
AXA PZP
Colonnade insurance PZP
Generali PZP
Genertel PZP
Groupama PZP
PZP Komunálna poisťovňa
Kooperativa PZP
Union PZP
UNIQA PZP
Wüstenrot PZP