• Online porovnanie poisťovní
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút
 • Zelená karta ihneď na Váš e-mail
 • Úspora až 70 %

Povinné zmluvné poistenie AXA

AXA PZP

Pokrýva:

 • ujmy vzniknuté ublížením na zdraví alebo usmrtením,
 • škody na majetku poškodených osôb,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením v súvislosti s uplatňovaním vyššie uvedených nárokov,
 • ušlý zisk.

Ponúkané varianty PZP

Variant 2,5/5,24 mil. eur

Poistenie kryje škody na majetku do výšky 2,5 mil. eur a škody na zdraví do výšky 5,24 mil. eur

Variant 5/7 mil. eur

Poistenie kryje škody na majetku do výšky 5 mil. eur a škody na zdraví do výšky 7 mil. eur.

Balíček PZP PLUS

Obsahuje poistenie Variant 2,5/5,24 mil. eur a navyše pripoistenie úrazu vodiča s limitom 10/5000 eur.

Balíček PZP PRÉMIUM

Obsahuje poistenie Variant 5/7 mil. eur a navyše pripoistenie úrazu vodiča s limitom 20/10000 eur + pripoistenie batožiny s limitom 500 eur + pripoistenie náhradného vozidla na 3 dni + pripoistenie vlastnej totálnej škody s limitom 5000 eur.

Prečo uzatvoriť PZP v AXA?

 • Na výber sú dva základné varianty PZP alebo výhodné balíčky pre zodpovedných šoférov.
 • Odmena za bezpečnú jazdu – zľava z bonusu za bezškodový priebeh.
 • Široká ponuka zliav.
 • Možnosť pripoistení.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie ponúka AXA v troch balíčkoch, ku ktorým je možné uzatvoriť 5 pripoistení. Spolu s poistením si klient môže súčasne uzatvoriť aj Úrazové poistenie poistníka, ktoré ho ako poisteného chráni v akomkoľvek vozidle, ktoré používa. Súčasťou všetkých balíčkov je bezplatná asistenčná služba, spolu so službou odtiahnutie vozidla zdarma v rámci celej SR a ČR, ako aj výmena pneumatík 2 x ročne až do výšky 120 eur.

Ponúkané varianty havarijného poistenia

Balíček GO MINI

Balíček obsahuje najzákladnejšiu potrebnú ochranu auta v prípade živelného poškodenia, stretu so zverou, vandalizmu a odcudzenia vozidla.

Balíček GO KLASIK

Balíček obsahuje ochranu auta v prípade živelného poškodenia, stretu so zverou, vandalizmu, odcudzenia vozidla, havárie a stretu s iným účastníkom cestnej premávky.

Balíček GO MAXI

Balíček obsahuje ochranu auta v prípade živelného poškodenia, stretu so zverou, vandalizmu, odcudzenia vozidla, havárie, stretu s iným účastníkom cestnej premávky a GAP. Poistenie GAP kryje rozdiel medzi obstarávacou cenou vozidla, neprevyšujúcou poistnú sumu a poistným plnením z poistnej udalosti neprevyšujúcim všeobecnú hodnotu vozidla, za stanovených podmienok.

Pripoistenia k PZP alebo havarijnému poisteniu

PZP alebo havarijnému poisteniu si môžete zriadiť nasledovné pripoistenia:

 • Úrazové pripoistenie(PZP, havarijné poistenie)
 • Pripoistenie náhradného vozidla (PZP, havarijné poistenie)
 • Pripoistenie batožiny (PZP, havarijné poistenie)
 • Pripoistenie skiel (PZP, havarijné poistenie)
 • Pripoistenie poškodenia a stretu so zverou (PZP)
 • Živelné pripoistenie (PZP)
 • Pripoistenie odcudzenia a vandalizmu (PZP)
 • Pripoistenie asistencie MAX (PZP, havarijné poistenie)
 • Spolu s poistením a pripoisteniami si klient súčasne môže uzatvoriť aj Úrazové poistenie poistníka, ktoré ho ako poisteného chráni v akomkoľvek vozidle, ktoré používa (PZP, havarijné poistenie)

AXA pojišťovna, a.s.

História

História spoločnosti AXA siaha až do roku 1816, keď bola založená francúzska poisťovňa Ancienne Mutuelle. V druhej polovici 20. storočia sa postupne zlúčila s niekoľkými menšími francúzskymi poisťovňami. V roku 1985 skupina začala používať meno AXA. Na slovenský trh poisťovňa AXA vstúpila v roku 2007 kúpou poisťovne Winterthur, od ktorej prevzala aktivity dôchodkovej a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. V roku 2008 vstúpila AXA na Slovensku aj na trh neživotného poistenia.

Výhody poisťovne AXA

 • Cena PZP sa odvíja od výkonu motora
 • Zdarma asistenčné služby 24/7, ktoré možno využívať aj pokiaľ nejde o poistné udalosti

Kontakt:

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Kolárska 6
812 64 Bratislava
  Infolinka:
02 2929 2929
zo zahraničia +421 2 2929 2929

Allianz PZP
AXA PZP
Colonnade insurance PZP
Generali PZP
Genertel PZP
Groupama PZP
PZP Komunálna poisťovňa
Kooperativa PZP
Union PZP
UNIQA PZP
Wüstenrot PZP