AXA - povinné zmluvné poistenie

Zahraničná poisťovňa s vysokým štandardom služieb s dôrazom na kvalitný servis a finančné poradenstvo

AXA je francúzska globálna poisťovacia spoločnosť so sídlom v Paríži, založená v roku 1816. Je to skupina spoločností, nezávisle organizovaných a spravovaných podľa legislatívy krajín, v ktorých pôsobia. AXA sa pohybuje v top 20-ke najväčších spoločností na svete podľa tržieb. V našej krajine pôsobí v segmente poistenia ako pobočka poisťovne z Českej republiky.

O poisťovni

Skupinu AXA na Slovensku tvorí päť spoločností s rôznym zameraním. V oblastiach životného aj neživotného poistenia, doplnkového dôchodkového sporenia, správy dôchodkov a investovania do podielových fondov. Na slovenský trh vstúpila AXA v roku 2004 ako dôchodková správcovská spoločnosť. V súčasnosti má AXA v našej krajine 57 pobočiek.

V oblasti neživotného poistenia pôsobí AXA u nás od roku 2008.

Spoločnosti skupiny AXA získavajú pravidelne viaceré ocenenia. AXA je už 10 rokov po sebe najhodnotnejšou značkou medzi svetovými poisťovňami. Z aktuálnych slovenských ocenení je AXA v rebríčku SIBAF award 2019 na 3. mieste v kategóriách Poistenie občanov a Havarijné poistenie motorových vozidiel.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Cena PZP sa odvíja od výkonu i objemu motora. Asistenčné služby sú k dispozícii 24 hodín denne, zadarmo. Nielen vtedy, ak dôjde k poistnej udalosti. K dispozícii je aj spravodlivý systém zliav za bezškodový priebeh, široká škála ďalších zliav a bonusov. K dispozícii je PZP osobných a ľahkých úžitkových vozidiel do 3,5 tony s maximálnym počtom sedadiel 9. Poistenie prívesných vozíkov do hmotnosti 750 kg, vrátane obytných. Dva základné varianty limitu plnenia, uzatvoriteľné samostatne bez automaticky pridaných pripoistení. Alebo dva rozšírené balíčky poistenia s rôznymi pripoisteniami. Spolu s PZP je možné súčasne uzatvoriť aj úrazové poistenie poistníka.

PZP sa vzťahuje na

 • ujmy vzniknuté ublížením na zdraví alebo usmrtením
 • škody na majetku poškodených osôb
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením v súvislosti s uplatňovaním vyššie uvedených nárokov
 • ušlý zisk

PZP sa vzťahuje na poistné udalosti na území Slovenskej republiky, členských štátov Európskej únie. A aj štátov, s ktorými má Slovenská kancelária poisťovateľov dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nároku na škody.

Možnosti pripoistenia

 • úrazové
 • náhradného vozidla
 • batožiny
 • skiel
 • poškodenia a stretu so zverou
 • živelné
 • odcudzenia a vandalizmu
 • asistencie MAX

Havarijné poistenie

Výhodné havarijné poistenie KASKO sa dá v AXE uzatvoriť spoločne s PZP na jednej zmluve. Obsahuje komplexné poistné krytie, s možnosťou získať až 50% bonus za bezškodový priebeh. K dispozícii v troch balíčkoch GO MINI, GO KLASIK a GO MAXI, s možnosťou úrazového poistenia poistníka.

Bežná asistenčná služba a odtiahnutie auta na Slovensku a v Čechách zadarmo. K tomu výmena pneumatík 2x ročne do výšky 120 €. Havarijné poistenie osobného a ľahkého úžitkového vozidla do 3,5 tony s maximálnym počtom 9 sedadiel. Poistenie doplnkovej a zvláštnej výbavy a prívesov do hmotnosti 750 kg.

Poistenie môže pokrývať živelné poškodenie, stret so zverou, vandalizmus, krádež vozidla, haváriu, stret s iným účastníkom cestnej premávky, GAP, asistencie.

Možnosti pripoistenia

 • úrazové
 • náhradného vozidla
 • batožiny
 • všetkých skiel
 • asistencie MAX

Vedeli ste, že...

...AXA má internetový magazín s invenčným názvom Patálie?

Obsah je mixom odborného poradenstva, ale aj čítavých článkov, kvízov a rozhovorov. Všetko v neopozeranom formáte, so svojským štýlom.

Kontakt:

AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Kolárska 6
812 64 Bratislava
AXA linka: 02 2929 2929
zo zahraničia +421 2 2929 2929

Porovnávame za vás:

 • Allianz Slovenská poisťovňa - povinné zmluvné poistenie
 • AXA - povinné zmluvné poistenie
 • Colonnade Insurance - povinné zmluvné poistenie
 • Wüstenrot - povinné zmluvné poistenie
 • GENERALI - povinné zmluvné poistenie
 • genertel - povinné zmluvné poistenie
 • Groupama - povinné zmluvné poistenie
 • KOMUNÁLNA poisťovňa - povinné zmluvné poistenie
 • Kooperativa - povinné zmluvné poistenie
 • UNION - povinné zmluvné poistenie
 • UNIQA - povinné zmluvné poistenie