• Online porovnanie poisťovní
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút
 • Zelená karta ihneď na Váš e-mail
 • Úspora až 70 %

Povinné zmluvné poistenie Allianz

Allianz PZP

Pokrýva:

 • škody na zdraví a na náklady pri usmrtení,
 • škody na veci vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo jej stratou,
 • ušlý zisk,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie.

Ponúkané varianty PZP

Modul Basic

Modul Basic je najzákladnejším typom PZP, ktorý je určený najmä pre občasných vodičov. Toto poistenie ponúka základný limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 5,24 mil. eur. V rámci PZP je povinná spoluúčasť klienta. V prípade záujmu je možné za príplatok 3,60 eur získať asistenčnú službu Allianz Assistance.

Modul Standard

Modul Standard je určený pre vodičov, ktorý auto používajú bežne, napríklad na presuny do práce či do obchodu. Poistenie podobne ako Modul Basic ponúka základný limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 5,24 mil. eur a asistenčnú službu Allianz Assistance za príplatok 3,60 eur. V rámci Modulu Standard nie je povinná spoluúčasť.

Modul Optimal

Modul Optimal je určený pre vodičov šoférujúcich často a využívajúcich auto každý deň. Na rozdiel od predchádzajúcich modulov ponúka vyšší limit poistného plnenia, ktorý pri škodách na zdraví a usmrtení predstavuje maximálne 10 mil. eur, bezplatnú asistenčnú službu Allianz Assistance, možnosť spoluúčasti.

Modul Ostatné vozidlá

Tento modul je určený pre tie vozidlá, pri ktorých nie je možné dojednať moduly zmienené vyššie, ako sú napríklad motocykle, prívesy, nákladné vozidlá a pod. Klientom ponúka možnosť výberu limitu poistného plnenia, a to buď základný limit poistného plnenia, ktorý predstavuje 5,24 mil. eur, alebo vyšší limit poistného plnenia, ktorý predstavuje 10 mil. eur. Pri tomto type PZP sa neuzatvára spoluúčasť a nie je možné si priplatiť asistenčné služby.

Čo sú asistenčné služby?

Sú to služby pre klientov nachádzajúcich sa v SR alebo v zahraničí v prípade nepojazdnosti vozidla po poruche, nehode, alebo jeho odcudzení. Poistenému je zabezpečené:

 • príchod cestnej služby, opravu vozidla na mieste a jeho odtiahnutie, ak došlo k poruche alebo vozidlo je po nehode nepojazdné, náklady za manipuláciu s vozidlom a za vyprostenie,
 • ubytovanie pri nehode, poruche alebo odcudzení vozidla,
 • návrat do miesta bydliska po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla,
 • uschovanie nepojazdného vozidla,
 • organizáciu náhradného vozidla po nehode, poruche alebo odcudzení vozidla.

Havarijné poistenie

Modul Basic

Kryje haváriu zavinenú treťou osobou. Poškodenie alebo zničenie vozidla je teda ako škoda kryté systémom PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba. Ďalej sa vzťahuje na opravu čelného skla, živelnú udalosť a škody spôsobené hlodavcami.

Modul BASIC+

Kryje haváriu zavinenú treťou osobou. Poškodenie alebo zničenie vozidla je ako škoda kryté systémom PZP zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zároveň platí, že za poškodenie alebo zničenie vozidla, a to ani čiastočne, nenesie zodpovednosť poistník, poistený alebo oprávnená osoba. Ďalej sa vzťahuje na opravu čelného skla, odcudzenie vozidla alebo jeho časti, vandalizmus, živelnú udalosť a škody spôsobené hlodavcami.

Modul Optimal

Kryje haváriu v plnom rozsahu, živelnú udalosť a škody spôsobené hlodavcami.

Modul OPTIMAL+

Kryje haváriu v plnom rozsahu, odcudzenie vozidla alebo jeho časti, vandalizmus, živelnú udalosť a škody spôsobené hlodavcami.

Pripoistenia k havarijnému poisteniu

K modulom havarijného poistenia si môžete zriadiť nasledovné pripoistenia:

 • Pripoistenie zrážky vozidla so zvieraťom.
 • Pripoistenie čelného skla poisteného vozidla.
 • Pripoistenie finančnej straty.
 • Pripoistenie náhradného vozidla.
 • Pripoistenie batožiny.
 • Úrazové pripoistenie osôb vo vozidle.
 • Pripoistenie nadštandardnej výbavy vozidla.
 • Pripoistenie vozidla pri pracovnej činnosti.

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

História

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., patrí do skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá je jedným z vedúcich poskytovateľov finančných služieb na svete. Pôsobí v 70 krajinách a služby poskytuje viac ako 75 miliónom zákazníkov po celom svete. Na Slovensku jej história siaha až do roku 1919, kedy bol založený štátny podnik Slovenská poisťovňa. Vznik spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa sa datuje od. 1. januára 2003

Výhody poisťovne

 • Vernostný klub – verní klienti získajú zľavy na poistení, garanciu likvidácie poistnej udalosti do 5 dní, prednostné vybavenie na pobočke a na Infolinke, uvítací bonus – 25 % zľavu na cestovné poistenie.
 • Asistenčné služby pre klientov 24/7 – služby technickej, zdravotníckej a právnej asistencie.
 • Bezplatná infolinka pre klientov.
 • Možnosť zdokumentovať a nahlásiť poistnú udalosť prostredníctvom mobilnej aplikácie.
 • Allianz Konto - prístup k novým digitálnym službám, s ktorým získate prehľad o zmluvách, zmenách na zmluvách, možnosť poistiť sa online, nahlásiť poistnú udalosť, sledovať priebeh vašej poistnej udalosti a aktualizovať si osobné údaje.

Kontakt:

Ústredie Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
  Infolinka:
0800 122 222
Zo zahraničia: +421.2.496 15 677

Allianz PZP
AXA PZP
Colonnade insurance PZP
Generali PZP
Genertel PZP
Groupama PZP
PZP Komunálna poisťovňa
Kooperativa PZP
Union PZP
UNIQA PZP
Wüstenrot PZP