Allianz PZP

Najväčšia univerzálna poisťovňa na Slovensku má bohatú minulosť, dlhoročné skúsenosti a inovatívne poistné produkty. Allianz – Slovenská poisťovňa je líder na slovenskom trhu. Ponúka kompletnú škálu poistných produktov. Celkový trhový podiel poisťovne dosiahol výšku 26,88%. Vo vyše 300 obchodných miestach po celej krajine sa o klientov stará viac než 1800 zamestnancov. Allianz – Slovenská poisťovňa pôsobí na Slovensku od 1. januára 2003. Vtedy do najväčšej poisťovne v našej krajine vstúpil nemecký investor. Prevzal väčšinový podiel štátu v Slovenskej poisťovni, ktorá má tradíciu od roku 1919. Poisťovňa patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov na celom svete.

Vedeli ste, že...

...klient Allianz-Slovenskej poisťovne má možnosť sledovať svoju poistnú udalosť prostredníctvom internetu 24 hodín, 7 dní v týždni bez nutnosti návštevy pobočky?

Allianz - Slovenská poisťovňa je držiteľkou mnohých ocenení. Pravidelne obhajuje aj ocenenie Najinovatívnejšia poisťovňa. V aktuálnom, už 12. ročníku udeľovania prestížneho ocenenia SIBAF® Award získala Allianz – Slovenská poisťovňa prvenstvo vo všetkých kategóriách: Poistenie priemyslu a podnikateľov, Havarijné poistenie a Poistenie občanov.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

V Allianz – Slovenskej poisťovni PZP zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla zohľadňuje požiadavky klientov. Výšku poistného určujú viaceré parametre. Konečná suma poistného sa dá znížiť prostredníctvom systému zliav a výhod. Moduly PZP sú ušité na mieru pre všetky kategórie vodičov.

Pre vozidlá do 3500 kg je určený produkt MOJE AUTO – komplexné poistenie motorových vozidiel. PZP je neoddeliteľnou súčasťou všetkých balíkov, rovnako aj havarijné poistenie a viaceré možnosti ďalších poistení a pripoistení. Komplexný produkt ponúka možnosť výberu zo 4 balíkov krytia a 2 spoluúčastí.

V rámci produktu sa dá poistiť

 • zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou poisteného vozidla
 • vozidlo uvedené v poistnej zmluve a:
  • doplnkovú výbavu vozidla
  • dodatočnú audio výbavu
  • batožinu prevážanú v osobných vozidlách, maximálne však do výšky poistnej sumy uvedenej v poistnej zmluve
 • vodiča a osoby prepravované v poistenom vozidle
 • právnu pomoc
 • finančnú stratu
 • asistenčné služby

PZP sa vzťahuje na

 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci
 • ušlý zisk
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní vyššie uvedených nárokov

PZP poskytuje poistnú ochranu podľa vybraného limitu poistného plnenia do výšky

 • 5,24 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 1,05 mil. EUR na jednu poistnú udalosť alebo
 • 10 mil. EUR bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených, pri vecných škodách a ušlom zisku je to spolu maximálne 5 mil. EUR na jednu poistnú udalosť

Havarijné poistenie

Komplexné havarijné poistenie Moje auto KASKO je určené pre vozidlá nad 3500 kg. V štyroch moduloch poistenia je možné poistiť nové, jazdené, firemné, súkromné, osobné, dodávkové, nákladné vozidlá, autobusy, prívesy návesy a ostatné kategórie vozidiel.

Podľa rozsahu modulu môže pokrývať

 • haváriu v plnom rozsahu
 • opravu čelného skla
 • odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • vandalizmus
 • živelnú udalosť
 • škody spôsobené hlodavcami

Pripoistenia

 • zrážka vozidla so zvieraťom
 • čelné sklo
 • finančná strata
 • náhradné vozidlo
 • úrazové pripoistenie osôb vo vozidle
 • nadštandardná výbava vozidla
 • pripoistenie pri pracovnej činnosti vozidla

Kontakt:

Ústredie Allianz - Slovenskej poisťovne, a. s.
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Infolinka: 0800 122 222
Zo zahraničia: +421.2.496 15 677

Porovnávame za vás:

 • Allianz Slovenská poisťovňa - povinné zmluvné poistenie
 • AXA - povinné zmluvné poistenie
 • Colonnade Insurance - povinné zmluvné poistenie
 • Wüstenrot - povinné zmluvné poistenie
 • GENERALI - povinné zmluvné poistenie
 • genertel - povinné zmluvné poistenie
 • Groupama - povinné zmluvné poistenie
 • KOMUNÁLNA poisťovňa - povinné zmluvné poistenie
 • Kooperativa - povinné zmluvné poistenie
 • UNION - povinné zmluvné poistenie
 • UNIQA - povinné zmluvné poistenie