• Online porovnanie poisťovní
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút
 • Zelená karta ihneď na Váš e-mail
 • Úspora až 70 %

Povinné zmluvné poistenie Genertel

Genertel PZP

Pokrýva:

 • škody na zdraví a náklady pri usmrtení,
 • škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci,
 • účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov uvedených v bodoch vyššie,
 • ušlý zisk.

Po výpočte ceny PZP prostredníctvom online kalkulačky je možné poistnú zmluvu ihneď uzatvoriť. V prípade otázok sú klientom a potenciálnym klientom k dispozícii špecialisti v klientskom centre.

Výhody PZP z Genertel

 • Asistenčné služby zdarma,
 • v prípade nehody sú peniaze vyplatené do 7 dní od odo dňa doručenia potrebných dokladov,
 • odmeňovanie zodpovedných vodičov.

Čo sú asistenčné služby?

Sú to služby pre klientov nachádzajúcich sa v SR alebo v zahraničí v prípade nepojazdnosti vozidla po poruche, nehode, alebo jeho odcudzení. Poistenému je zabezpečené:

 • Príchod špecialistov do 60 minút (PZP),
 • opravu vášho vozidla na mieste (PZP, havarijné poistenie),
 • odtiahnutie vozidla do najbližšej opravovne alebo miesta bydliska (PZP, havarijné poistenie),
 • úschovu nepojazdného vozidla (PZP, havarijné poistenie),
 • náhradné ubytovanie (PZP, havarijné poistenie),
 • náhradnú dopravu autom, vlakom alebo lietadlom (PZP, havarijné poistenie),
 • asistenciu pri otvorení zámku v prípade straty kľúčov (PZP, havarijné poistenie),
 • opravu defektu (PZP, havarijné poistenie),
 • dočerpanie paliva (PZP, havarijné poistenie),
 • dobitie batérie (PZP, havarijné poistenie),
 • alkohol taxi (PZP),
 • pri zámene paliva vyprázdnenie nádrže a prečerpanie (havarijné poistenie),
 • dobitie batérie (PZP, havarijné poistenie),
 • právnu asistencia v prípade civilného sporu (havarijné poistenie),
 • poskytnutie pôžičky na opravu v prípade finančnej tiesne (havarijné poistenie).

Havarijné poistenie

Podobne ako PZP, aj havarijné poistenie je možné uzatvoriť online , alebo telefonicky. Cenu si každý vypočíta jednoducho pomocou online kalkulačky. Poistná udalosť sa hlási buď online, alebo cez telefón. Bezškodoví vodiči platia nižšiu cenu. Tí, ktorí platia poistné raz ročne, získajú zľavu z poistného.

Výhody havarijného poistenia z Genertel

 • Základný balík kryje škody vzniknuté z dôvodu havárie, živelnej udalosti a vandalizmu.
 • V prípade záujmu je možné prikúpiť si doplnkové poistenie.
 • Asistenčné služby zdarma 24/7
 • Oprava čelného skla v zmluvných servisoch zdarma.
 • Samoobhliadka vozidla cez chytrý telefón.
 • V prípade potreby náhradné vozidlo na 3 dni zdarma.

Pripoistenia k PZP a havarijnému poisteniu

 • MiniHavarijné poistenie (PZP),
 • miniHavarijné poistenie extra (PZP),
 • poistenie nečakaných výdavkov (PZP),
 • cestovné poistenie zdarma (PZP),
 • poistenie skiel,
 • poistenie batožiny,
 • poistenie úrazu,
 • poistenie krádeže (PZP, havarijné poistenie).

Genertel poisťovňa, a.s.

História

Poisťovňa Genertel patrí do skupiny Generali. Vznikla v roku 1994 a na slovenský trh vstúpila v roku 2010. Ako prvá ponúkala poistenie výhradne online. V roku 2014 došlo k zmene jej názvu na Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel.

Výhody poisťovne

 • Uzatváranie poistenia online alebo cez telefón, žiadne návštevy pobočky.
 • Podobne aj hlásenie poistných udalostí prebieha online alebo telefonicky.
 • Poistné si vďaka online kalkulačke vie každý vypočítať sám.

Kontakt:

Genertel poisťovňa
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Infolinka:
0850 555 555
zo zahraničia: +421 2 3278 4201

Allianz PZP
AXA PZP
Colonnade insurance PZP
Generali PZP
Genertel PZP
Groupama PZP
PZP Komunálna poisťovňa
Kooperativa PZP
Union PZP
UNIQA PZP
Wüstenrot PZP