• Online porovnanie poisťovní
 • Jednoducho a rýchlo do 2 minút
 • Zelená karta ihneď na Váš e-mail
 • Úspora až 70 %

Povinné zmluvné poistenie Colonnade Insurance

Colonnade insurance PZP

Poistné produkty:

Poistenie GAP

Poistenie je určené pre tých, ktorí chcú ochrániť svoju investíciu do kúpy motorového vozidla. Poistenie GAP kryje finančnú ujmu v dôsledku totálnej škody na vozidle (vrátane odcudzenia), z ktorej vzniklo poistenému právo na poistné plnenie z primárneho havarijného poistenia.

Výhody poistenia GAP:

 • Primárne havarijné poistenie môže byť dojednané aj v inej poisťovni ako poistenie GAP,
 • poistenie je možné dojednať do 150 dní od dátumu vystavenia faktúry alebo kúpnej zmluvy za vozidlo, pričom ojazdené vozidlá sú poistiteľné až do 6 rokov od dátumu prvej evidencie,
 • možnosť platenia poistného v splátkach, či jednorazovej úhrady poistného za celú poistnú dobu,
 • maximálny limit poistného plnenia je až 40 000 EUR, s ohľadom na zvolený produkt.

Poistenie AutoCheck

Poistenie kryje náhle a nepredvídateľné mechanické alebo elektrické poruchy vozidla.

Výhody poistenia AutoCheck:

 • až 100% krytie nákladov za pozáručné opravy,
 • neobmedzený počet poistných udalostí (opráv) v priebehu trvania poistenia,
 • široký rozsah poistením krytých súčiastok,
 • možnosť prevodu poistenia na nového majiteľa vozidla,
 • oprava vozidla je vykonaná v širokej sieti autorizovaných servisov - zmluvných partnerov,
 • online riešenie poistnej udalosti medzi servisom a poisťovňou, vrátane bezhotovostného vysporiadania poistnej udalosti bez zásahu klienta.

Colonnade Insurance S.A.

História

Poisťovňa Colonnade Insuracne S.A. je súčasťou finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings. Skupina bola založená v kanadskom Toronte v roku 1985 a dnes patrí medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia. Na Slovensku sa jej história viaže k roku 1991, keď bola založená Slovenská investičná poisťovňa (SIP, a.s.). Táto v roku 2014 prešla pod krídla Fairfax Financial Holdings. Pod značkou Colonnade Insurance S.A. ju poznáme od roku 2016.

Výhody poisťovne Colonnade Insurance S.A.

 • Líder v poistení EuroGAP a v poistení zodpovednosti manažmentu D&O
 • Ako prvá priniesla na trh poistenie D&O pre fyzické osoby
 • Najvýhodnejšie úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom

Kontakt:

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B
042 80 Košice
  Infolinka:
055 6826 222
zo zahraničia +421 55 6826 222

Allianz PZP
AXA PZP
Colonnade insurance PZP
Generali PZP
Genertel PZP
Groupama PZP
PZP Komunálna poisťovňa
Kooperativa PZP
Union PZP
UNIQA PZP
Wüstenrot PZP